DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Годишници на БСУ / BFU Yearbooks >
2013 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/527

Заглавие: Моделиране на редуктор с профилно /верижно/ - епициклоидно зацепване
Други Заглавия: Modeling of reduction gear with a profile /chain/ - epycycloid meshing
Автори: Dolchinkov, Radostin
Onchev, Yasen
Koleva, Mariana
Ключови Думи: epicycloid wheel
profiling wheel
modeling
chain wheel
simulation
Дата на Публикуване: 2013
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: TOM XXIX;str-205
Резюме: In this paper one of the ways to model a gearbox with adjusted cyclo – gears is considered. A complete technical documentation in 2D and accurate three-dimensional copies of gearbox components with profile-epicycloid and chain-epicycloid gearing are made with the software package NX UNIGRAFIX.
Описание: Годишник на БСУ 2013 том XXIX
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/527
ISSN: 1311-221-X
Показва се в Колекции:2013

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
BFU_2013_T_XXIX_Dolchinkov_Onchev_Koleva.pdf2,09 MBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка