DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2013 брой 1 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/540

Заглавие: За отговорността към политическото говорене в годините на прехода
Други Заглавия: About the responsibility towards political speech during the years of transition
Автори: Nikolova, Emilia
Ключови Думи: политически дебат
ефективно слово
редукция на речта
отказ от комуникация
political debate
effective speech
reduction of speech
denial of communication
Дата на Публикуване: 2013
Издател: Център по хуманитарни науки, Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: 2013 брой 1;стр. -5
Резюме: Докладът представя формите на изграждане на комуника- ционно поле между политиците и обществото. Акцентът е поставен върху елементите на ефективното публично слово, „атомирането” на речта, блогокомуникацията и „диалектната редукция”. Изведена е проблематиката при конструирането на пространство на диалог в поли- тическата комуникация и отражението ѝ в публичното пространство. The report presents the forms of building a communication field between politicians and the public. Emphasis is placed on the elements of effective public speech, word „segmentation”, blog communication and "dialectal reduction." Problems of designing the space of dialogue in political communication and its impact in the public domain are drawn.
Описание: Списание "Съвременна хуманитаристика" 2013 брой 1
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/540
ISSN: 1313-9924
Показва се в Колекции:2013 брой 1

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
BFU_2013_01_E_Nikolova.pdf367,74 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка