DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2013 брой 1 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/542

Заглавие: Организация на свободното време при деца и възрастни в социалната работа чрез анимационни продукти
Други Заглавия: Organization of leisure time through animated products in social work with children and adults
Автори: Miteva, Pepa
Ключови Думи: анимация
деца
възрастни
свободно време
социална работа
игри
творчество
animation
children
adults
leisure
social work
games and art
Дата на Публикуване: 2013
Издател: Център по хуманитарни науки, Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: 2013 брой 1;стр.26
Резюме: В социалната работа с деца и възрастни се прилагат оби- чайно специфични проблем-ориентирани програми. Принос са и твор- чески продукти, съдействащи пълноценната организация на свободното време. Познатите в туризма анимационни програми са подходяща фор- ма за приложение и в социалната сфера, където се изисква промяна в емоционалния статус на клиента. Customary specific problem-oriented programs are applied to social work with children and adults. Furthermore creative products support the complete organization of leisure. Renown tourism animation programs are well suited to application in the social sphere, which requires a change in the emotional status of the client.
Описание: Списание "Съвременна хуманитаристика" 2013 брой 1
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/542
ISSN: 1313-9924
Показва се в Колекции:2013 брой 1

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
BFU_2013_01_Miteva.pdf323,53 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка