DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
5. Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2013 Брой 2 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/544

Заглавие: Социолингвистични аспекти на в. „Дневник” след приемането на България в Европейския съюз
Други Заглавия: Sociolinguistic aspects of newspaper „Dnevnik” after receipt of Bulgaria in the European Union
Автори: Maneva, Maria
Ключови Думи: Европейски съюз
публичен дневен ред
количествен метод
European Union
public agenda
quantitative research method
Issue Date: 2013
Издател: Център по хуманитарни науки, Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: 2013 брой 2;стр.30
Резюме: Статията е част от работата по проект „Етнопсихолингвистич- ни и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България”, финансиран от Фонда за научни изследвания при МОМН. Чрез количествен анализ се разкрива значението, което журналистите отдават на темата „Европейски съюз”. Дневният ред на обществото мо- же да се измерва с броя на текстове, публикувани по темата. Така се ус- тановява „тежестта”, която журналистите отдават на проблема. По този начин те влияят на общественото мнение. В тази статия се прави проучване по количествен метод на сто процен- та от изследваните единици на в. „Дневник” за срок от пет години – от 2007 г. до 2011 година. This article is a part of the Ethnopsycholinguistic and Sociolinguistic Aspects of the Language of the Press in Bulgaria project, financed by Bulgaria Science Fund of the Ministry of Education and Science. Through quantitative analysis the importance journalists devote to the European Union topic will be researched. The public agenda can be measured by the number of texts that cover this topic. This way the weight journalists assign to the problem is established. Thus they influence public opinion. This article will do a quantitative research of a hundred percent of the surveyed units in Dnevnik newspaper for a five-year period (from 2007 to 2011).
Описание: Списание "Съвременна хуманитаристика" 2013 брой 2
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/544
ISSN: 1313-9924
Appears in Collections:2013 Брой 2

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_2013_02_Maneva.pdf412,77 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback