DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2014 Брой 1 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/553

Заглавие: Ефект на приспособяване на продажбите след промоция
Други Заглавия: Adjustment effect after promotion
Автори: Luizov, Atanas
Ключови Думи: насърчаване на продажбите
динамични ефекти
период на присобяване
тест на Ливин
sales promotion
dynamic effects
adjustment period
Levene's test
Issue Date: 2014
Издател: Издание на Центъра по икономически и управленски науки - Бургаски свободен университет, 8000 Бургас , ул. “Сан Стефано” 62
Серия/Отчет но.: 2014 брой;стр.-67
Резюме: В статията се разглежда един от динамичните ефекти на промоциите – приспособяването на продажбите. Този ефект се наблюдава веднага след приключване на насърчителната акция. Представени са резултати от емпирично изследване като за целта на анализа е изполван тест на Ливин. This article discusses one of the dynamic effects of promotions - the adjustment of sales. This effect is observed immediately after the end of the promotion deal. We present the results of empirical research and use Levene's test for the purpose of analysis.
Описание: Списание "Бизнес посоки" 2014 г. брой 1
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/553
ISSN: 1312-6016
Appears in Collections:2014 Брой 1 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_BP_2014_1_Luizov A.pdf162,63 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback