DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2014 Брой 1 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/554

Заглавие: Множествено модераторно въвеждане
Автори: Lazarov, Deyan
Ключови Думи: множествено въвеждане
модераторен анализ
стохастична регресия
регресионно въвеждане
multiple imputation
moderation analysis
stochastic regression
regression imputation
Issue Date: 2014
Издател: Издание на Центъра по икономически и управленски науки - Бургаски свободен университет, 8000 Бургас , ул. “Сан Стефано” 62
Серия/Отчет но.: 2014 брой;стр.-73
Резюме: В настоящото изследване се прави опит да се проучат възможностите за съчетаване на множественото въвеждане с модераторен анализ. Използването на модераторен анализ е с цел да се подобри описанието и моделирането на взаимовръзките между променливите в базата данни. Като основа за анализа се симулира база данни, в която изкуствено са заложени липсващи стойности. Проведения анализ показва предимствата на модераторния подход в съчетание с множествено въвъеждане пред класическия вариант на множествено въвеждане и пред единичните въвеждания като регресионно и стохастично регресионно въвеждане. Present research investigating opportunities of collaboration between multiple imputation method and moderation analysis. One of the advantages of Moderation analysis is that it better describe the relations in database. As a source in this research a simulated database is used. In this database artificially missing data are implemented. The analysis shows the advantages of moderation analysis along with multiple imputation over classic multiple imputation approach, and single imputations as regression and stochastic regression imputations.
Описание: Списание "Бизнес посоки" 2014 г. брой 1
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/554
ISSN: 1312-6016
Appears in Collections:2014 Брой 1 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_BP_2014_1_Lazarov D.pdf5,58 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback