DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
5. Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2014 Брой 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/596

Заглавие: За същността на читателските нагласи по отношение на българската преса
Други Заглавия: On the nature of the bookmark attitudes in respect of the Bulgarian press
Автори: Maneva, Maria
Ключови Думи: представително социологическо изследване на българската преса
съдържание на коментари
ключова роля и функции на вестниците
журналистическа теория
a sociological study of the Bulgarian press
Content in the comments
a key role and functions of newspapers
journalistic theory
Issue Date: 2014
Издател: Център по хуманитарни науки, Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: 2014 брой 1;стр.50
Резюме: Текстът е по проект „Етнопсихолингвистични и социолингвистични особености на медийния език на пресата в България”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОН. В настоящия доклад ще се представи представително проучване на социологическа агенция „Галъп”. Въпросите, които се разглеждат във връзка с читателските нагласи по отношение на българската преса, са свързани със съдържанието на коментарите, основната роля и функция на вестниците. Обосновката на получените резултати е направена с помощта на класически принципи в журналистиката, публикувани в книгата „Журналистическата теория” (с автор Мария Попова).The Text is on a project „Etnopsiholinguistic and Sociolinguistic features of Media language of the press in Bulgaria”, financed by Fund 'scientific research' to education and science. IN This report will be presented a representative survey of sociological agency „Gallup poll”. Questions, To be considered in connection with the bookmark attitudes in respect of the Bulgarian press, Are related to the content of the comments, the main role and function of newspapers. Justification of the results obtained is made with the aid of classic principles in Journalism, published in the book „Journalistic theory” (with author Maria Popova).
Описание: Списание "Съвременна хуманитаристика" 2014 брой 1
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/596
ISSN: 1313-9924
Appears in Collections:2014 Брой 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_2014_01_Maneva.pdf369,04 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback