DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Годишници на БСУ / BFU Yearbooks >
2016 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/651

Заглавие: BREXIT - НОВ ЕТАП ОТ РАЗВИТИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
Други Заглавия: BREXIT - NEW STAGE OF DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
Автори: Димов, Сава
Ключови Думи: Brexit
Bremain
Breentry
Breversal
Grexit
Дата на Публикуване: 2016
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/godihnik2016-final.pdf
Серия/Отчет но.: TOM XXXIV;с. 19-28
Резюме: This research analyzes some new developments in the European area as Brexit, Bremain and Breeentry. They relate to a referendum exit of Britain from the European Union. Indicate the author's foreign and surveys that confirm argue that they are the logical result of a new format of European economic integration.
Описание: В научното изследване се анализират някой нови явления в европейското пространство като Brexit, Bremain и Breeentry. Те се отнасят до проведения референдум за излизане на Великобритания от Европейския съюз . Посочват се чужди и авторови изследвания , които потвърждават защитаваната теза , че те са закономерен резултат от един нов формат на европейска икономическа интеграция.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/651
ISSN: 1311-221-X
Показва се в Колекции:2016

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
2 Димов, Сава BREXIT - НОВ ЕТАП ОТ РАЗВИТИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО .pdf1,09 MBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка