DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Годишници на БСУ / BFU Yearbooks >
2016 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/663

Заглавие: SCIENTOMETRIC DEPENDENCIES IN THE FIELD OF INTELLIGENT PERSONAL ASSISTANTS
Други Заглавия: Научнометрични зависимости областта на интелигентните лични асистенти
Автори: Popchev, Ivan
Ivanov, Angel
Ключови Думи: scientometric dependencies
intelligent personal assistant
Дата на Публикуване: 2016
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/godihnik2016-final.pdf
Серия/Отчет но.: TOM XXXIV;p.150-162
Резюме: An autonomous component – Intelligent Personal Assistant is being developed which utilizes reactive, interactive and proactive behavior. This component will be developed as a genetic agent with BDI (Belief-Desire-Intention) Architecture. The goal of the present study is to find the scientometric dependencies concerning the research in the field of Intelligent Personal Assistants during the past 12 years as a part of the whole research and development process
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/663
ISSN: 1311-221-X
Показва се в Колекции:2016

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
10 Попчев, Иван и др. SCIENTOMETRIC DEPENDENCIES IN THE FIELD OF INTELLIGENT PERSONAL ASSISTANTS .pdf881,63 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка