DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Годишници на БСУ / BFU Yearbooks >
2016 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/664

Заглавие: ОТРАЖЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И СОЦИОКУЛТУРНАТА СРЕДА ВЪРХУ ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОТ ВИСОК КЛАС
Други Заглавия: IMPACT OF HUMAN CAPITALAND SOCIO-CULTURAL ENVIRONMENT ON THE REAL ESTATE MARKET HIGH CLASS
Автори: Вълчев, Кристиян
Ключови Думи: human capital
real estate
socio-cultural environment
Дата на Публикуване: 2016
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/godihnik2016-final.pdf
Серия/Отчет но.: TOM XXXIV;с. 162-180
Резюме: In the modern science and practice is already well established that human capital and socio-cultural environment are the basis for the development of the people of their community and nation. The symbiosis between human capital and socio-cultural environment has a bilateral manifestation and effects - on the one hand, the socio-cultural environment will to a large extent the priority of education and investment opportunities of the individual and his family; on the other hand, the level of accumulated human capital determines the culture and social status, and they in turn determine the opportunities and needs for the purchase of one kind or another property.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/664
ISSN: 1311-221-X
Показва се в Колекции:2016

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
162_PDFsam_Godihnik2016-FINAL.pdf632,49 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка