DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Годишници на БСУ / BFU Yearbooks >
2016 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/665

Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА НА СТОЙНОСТТА НА ЗАЩИТНИЯ КОНДЕНЗАТОР ОТ ДИНАМИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА СИМИСТОРА И НА ТОВАРА
Други Заглавия: STUDY OF DEPENDENCY VALUE OF THE PROTECTION CAPACITOR INSTANT SIMISTOR PARAMETERS AND LOAD
Автори: Димитрова, Кремена
Лецковска, Силвия
Сейменлийски, Камен
Ключови Думи: specific protection
rate of voltage rise
triacs
Дата на Публикуване: 2016
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/godihnik2016-final.pdf
Серия/Отчет но.: TOM XXXIV;с. 180-184
Резюме: Тhis study provides an analytical study of the influence of the dynamic parameters of the load on quasi optimal values of the protective capacitor exceeding maximum speed of increase of the applied voltage on the triacs. To illustrate the studied correlations are presented sufficient volume of their graphics
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/665
ISSN: 1311-221-X
Показва се в Колекции:2016

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
11 Сейменлийски, Камен и др. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА НА СТОЙНОСТТА НА ЗАЩИТНИЯ КОНДЕНЗАТОР ОТ ДИНАМИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА СИМИСТОРА И НА ТОВАРА .pdf343,05 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка