DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Годишници на БСУ / BFU Yearbooks >
2016 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/666

Заглавие: СЪЗДАВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТ МОДЕЛ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ В УСТАНОВЕНА КООРДИНАТНА СИСТЕМА
Други Заглавия: CREATION OF CONTINUOUS MODEL OF THE STATE OF INDUCTION MOTOR IN THE ESTABLISHED DATUM
Автори: Сиракова, Даря
Лецковска, Силвия
Сейменлийски, Камен
Ключови Думи: oriented regulation
zero vector
coordinat e system.vector of the stator voltagе
torque
vectors of the stator current
Дата на Публикуване: 2016
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/godihnik2016-final.pdf
Серия/Отчет но.: TOM XXXIV;с. 184-191
Резюме: The report examines the causes of a continuous pattern of the induction motor in an established coordinate system. To create the necessary model are derived equations. It can be used in the study of transient phenomena in the asynchronous motor in specific production.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/666
ISSN: 1311-221-X
Показва се в Колекции:2016

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
12 Лецковска, Силвия и др.ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА НА СТОЙНОСТТА НА ЗАЩИТНИЯ КОНДЕНЗАТОР ОТ ДИНАМИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА СИМИСТОРА И НА ТОВАРА .pdf389,76 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка