DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Годишници на БСУ / BFU Yearbooks >
2016 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/667

Заглавие: РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИСКРЕТЕН МОДЕЛ НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ В СИНХРОНИЗИРАНА С ПОЛЕТО КООРДИНАТНА СИСТЕМА
Други Заглавия: DEVELOPMENT OF MODEL THE DISCRETE ASYNCHRONOUS MOTORS WITH THE SYNCHRONIZED FIELD WITH DATUM
Автори: Сиракова, Даря
Сейменлийски, Камен
Лецковска, Силвия
Ключови Думи: linkage
zero matrixes
transitional matrix
entrance matrix
discrete model
orientation field
Дата на Публикуване: 2016
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/godihnik2016-final.pdf
Серия/Отчет но.: TOM XXXIV;с. 191
Резюме: The paper offered the results of the theory in invention of discrete model of the state of synchronized field with a coordinate system. It has been an equation in vector and matrix type appeared to be output on developing discrete model. The record is presented for entrance and transitional matrix on the basis of schematic structure of a discrete model of the state of asynchrony three-phase motor in synchronized fields with a coordinate system. The schematic structures are presented of the regulation and rotor flux in synchronized field with a coordinate system.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/667
ISSN: 1311-221-X
Показва се в Колекции:2016

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
13 Сейменлийски, Камен и др. РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИСКРЕТЕН МОДЕЛ НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ В СИНХРОНИЗИРАНА С ПОЛЕТО КООРДИНАТНА СИСТЕМА .pdf353,39 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка