DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2015 Брой 2 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/670

Заглавие: СЕГМЕНТАЦИЯ НА БАНКОВИТЕ КЛИЕНТИ: ПРОБЛЕМИ И МАРКЕТИНГОВИ РЕШЕНИЯ
Други Заглавия: BANK CUSTOMERS' SEGMENTATION: PROBLEMS AND MARKETING SOLUTIONS
Автори: Младенова, Галина
Ключови Думи: Retail Banking
Bank Customers' Segmentation
Segment Analysis
Client-centric Approach
Issue Date: 2015
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: http://www.bposoki.bg/bg/broy-2/kopi-testovete-otgovorat-e-42
Серия/Отчет но.: Брой 2;с. 23-35
Резюме: Market segmentation provides bank managers capabilities to develop appropriate strategies based on a thorough understanding of constantly changing customer needs and behavior. The current article clarifies some of the issues that arise in the process of bank clients' segmentation. The article proves the importance of the segment analysis in marketing decision process: the segmentation and careful targeting the customers is a key factor in achieving client-centricity in retail banking. Clientcentric banks develop comprehensive marketing approach based on understating of the needs of each customer and using technology to personalize their offers and communications and to create a superior customer experience.
Описание: Пазарната сегментация предоставя на банковия мениджмънт сериозни възможности на основата на задълбочено познаване на клиентските сегменти да се разработят подходящи стратегии за по-ефективно инвестиране. В настоящата статия се изясняват някои от проблемите, които възникват в процеса на сегментирането на банковия пазар. В статията се доказва значимостта на прилагането на сегментен анализ при вземане на маркетингови решения като се използват резултати от глобални проучвания на банковите клиенти. От разглежданите примери става ясно, че сегментирането и внимателното „прицелване“ в клиентите е ключов фактор за постигане на клиентоцентричност в банкирането на дребно. Истински клиентоцентричните банки използват сегментен анализ за формиране на широкоъгълен поглед върху клиентите си. „Откъсвайки се“ от маркетинг, насочен към отделното събитие и отделната трансакция, те развиват цялостен и постоянен маркетингов процес на основата на променящите се нужди на всеки клиент и използват технологиите, за да индивидуализират подхода си и да създават превъзхождащо клиентско изживяване.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/670
ISSN: 2367-9247
Appears in Collections:2015 Брой 2 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
25_PDFsam_biznes-posoki-broi-2-2015.pdf246,11 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback