DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2016 Брой 1 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/688

Заглавие: Линейно срещу нелинейно разширение на бранда - възможности и рискове
Други Заглавия: LINE EXTENSION VS BRAND EXTENSION - THREATS AND OPPORTUNITIES
Автори: Лозанова, Лилия
Ключови Думи: brand
new product
new product launch
brand extension
line extension
Issue Date: 2016
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: http://www.bposoki.bg/bg/2016/broy-1
Серия/Отчет но.: Брой 1;с. 18-34
Резюме: The article is intended to clarify the difference between brand extension and line extension. Adefinition what a brand is had been gven in order to define how it can be further extended. The extension strategies are investigated based on their impact on the brand itself, consumer behaviour, company performance and partly the influence it has on the total market. The main opportunities of both strategies are consumer thrust, decreased advertising costs, improved brand visibility, increased consumer acceptance of the new products, improved brand image and possibilities for future extensions. The threats are connected with a change in the quality perception, brand image dilution, adding of negative associations, cannibalization and missing further opportunities. Based on the abovementioned threats and opportunities recommendations for usage of brand or line extension had been given. The examples in the article and the main conclusions are based mainly on the FMCG sector on Bulgarian market
Описание: Статията има за цел да изясни разликата между стратегиите за разширение на марката и разширение на продуктовата линия. На първо място е дадено определение за това какво е марка, за да се премине към стратегиите за нейното разширение. Последните са разгледани от позицията на влиянието, което оказват не само върху самата марка, но и на потребителското поведение, цялостното представяне на компанията, частично е засегнато и влиянието, което те имат върху състоянието на пазара. Като основни предимства, валидни и за двете стратегии, са посочени доверие на базата на използването на съществуваща марка, намаляване на разходите за реклама, подобряване видимостта на марката, повишаване на възможностите за възприемане на нововъведението от страна на потребителите, популяризиране на марката, подобряване на нейния имидж, както и нарастване на възможностите за бъдещо разширение. Основните рискове са свързани с промяна във възприеманото качество, разсейване на имиджа на марката, добавяне на негативни асоциации, канибализация и пропускане на възможности. На база изброените по-горе предимства и недостатъци са изведени препоръки за избора на едната или другата стратегия в зависимост от конкретната ситуация. Дадените примери в хода на изложението и направените изводи се базират на категорията на бързооборотните стоки и засягат основно българския пазар.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/688
ISSN: 2367-9247
Appears in Collections:2016 Брой 1 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
21_PDFsam_Бизнес посоки 2016 1.pdf330,98 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback