DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2010 брой 1 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/70

Заглавие: Етика и връзки с обществеността
Други Заглавия: Ethics and public relations
Автори: Popova, Diana
Ключови Думи: етика
професионална етика
връзки с обществеността
социална отговорност
ethics
professional ethics
public relations
social responsibility
Дата на Публикуване: 2010
Издател: Център по хуманитарни науки, Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: 2010 брой 1;стр 12
Резюме: Статията разглежда някои аспекти на етиката в сферата на връзките с обществеността. Дефинирани са понятията етика и морал, про- фесионална етика, връзки с обществеността, социална отговорност и ви- дове социална отговорност и е анализирана връзката между тях. Отделено е внимание на някои критерии за етичност и са предложени начини за стимулиране на професионално-етичното поведение на специалистите в сферата на връзките с обществеността. The paper analyzes some aspects of ethics in Public Relations. Defined are the terms ethics and morals, professional ethics, public relations, social responsibility, and types of social responsibility. Analyzed is the relationship between these notions. Some criteria of ethical behavior are focused on and recommendations about how to stimulate professional ethics are made.
Описание: Списание „Съвременна хуманитаристика” 2010 брой 1
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/70
ISSN: 1313-9924
Показва се в Колекции:2010 брой 1

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
BFU_2010_01_popova.pdf233,6 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка