DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Юридически сборник >
2015 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/754

Заглавие: РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ , ИЗВЪРШЕНИ С ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ
Други Заглавия: Investigation of crimes committed with electronic payment instruments
Автори: Бобев, Костадин
Ключови Думи: Criminal acts
electronic payments
credit or debit cards
US
world
attention
Дата на Публикуване: 2015
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/01-sbornik-uristi-fina.pdf
Серия/Отчет но.: ТОМ XXII;с. 139
Резюме: Criminal acts closely associated with electronic payments, such as credit or debit cards, are becoming prevalent in our present-day society. The use of such payments can be easily compromised by unscrupulous individuals seeking materialistic benefits obtained through illegal conducts. In the article, the author examinesthe history behind the establishment of the credit and debit cards in the US and the world, as well as the reasons behind their increasing popularity as methods of payment. The article further describes the constant efforts that are being put in place in order to secure personal information, in addition to observing the methods taken to prevent criminal acts that compromise these electronic tenders. Special attention is devoted to the distinct practices thatpolice and governments employ to catch individuals who are involved in such criminal activities.
Описание: Престъпленията вързани с електронни платежни инструменти са актуален проблем в съвременното общество . Използването на разплащателни банкови карти за различни финансови операции може да бъде компрометирано от недобросъвестни лица, стремящи се към материални облаги, придобити по незаконен и престъпен начин . В статията авторът прави исторически преглед на появяването и утвърждаването на кредитните и дебитните карти в САЩ и света , на усилията за непрекъснато усъвършенстване на защитите на информационните данни , заложени в тях и на превантивните мерки за предотвратяване и пресичане на престъпленията с тези платежни инструменти . Специално внимание е отделено на особеностите при разследване на престъпления с банкови карти и приложението на различни способи за доказване на извършителите на тази престъпна дейност.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/754
ISSN: 1311-3771
Показва се в Колекции:2015

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
139_Бобев, Костадин РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ С ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ .pdf308,37 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка