DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Юридически сборник >
2015 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/755

Заглавие: ОПАЗВАНЕ ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И ИСТОРИЯТА ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЯНИЯ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОМЯНА НА ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ В СЛУЧАЙ НА ВЪОРЪЖЕН КОНФЛИКТ
Други Заглавия: Protection of cultural monuments and the history of terrorist offenses or need to change the Hague Convention on Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict
Автори: Нейкова, Мария
Ключови Думи: terrorist attacks
cultural- historic al heritage
management
protection
Дата на Публикуване: 2015
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/01-sbornik-uristi-fina.pdf
Серия/Отчет но.: ТОМ XXII;с. 150
Резюме: The present article discusses issues related to the frequent terrorist attacks on cultural- historical heritage. These facts are really alarming due to the fact that at the heart of terrorism, the crisis of values stands. This requires a change of the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of an Armed Conflict as well as the introduction of a new organizational model for the management of activities related to the conservation, preservation and protection of the world cultural heritage, depending on the impact and interaction of many internal and external factors.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/755
ISSN: 1311-3771
Показва се в Колекции:2015

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
150_Нейкова, Мария ОПАЗВАНЕ ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И ИСТОРИЯТА ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЯНИЯ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОМЯНА НА ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ В СЛУЧАЙ НА В.pdf230,03 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка