DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Юридически сборник >
2015 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/756

Заглавие: ПРЕДЕЛИ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ПРЕДВИДЕНО ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ОТВЛИЧАНЕ
Други Заглавия: LIMITS OF imprisonment PROVIDED FOR CRIME ABDUCTION
Автори: Иванов, Делян
Ключови Думи: criminal legislation
collapse of the former Soviet bloc
the negative social trends
protection
Дата на Публикуване: 2015
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/01-sbornik-uristi-fina.pdf
Серия/Отчет но.: ТОМ XXII;
Резюме: This article aims to present a research demonstrating the development of the criminal legislation specifically in the field of criminal liability hold in cases of committing abduction. The scope of the research covers Bulgaria, Germany, Poland, Russian Federation, Hungary and the Czech Republic all being countries that have similar development curve by the end of the 80’s. The influence of the social factors on the development of the crimes will be also taken into account. After the collapse of the former Soviet bloc, countries from below took their own path of development, in terms of politics and economy, which has led to differentiation in the development of the negative social trends in the societies and the criminal law, governing the protection against them. .
Описание: В обобщение, засилената наказателна репресия за престъпленията от този вид е продиктувана от удовлетворяването на обществените очаквания за по-строго наказване на участващите в такъв вид престъпна дейност
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/756
ISSN: 1311-3771
Показва се в Колекции:2015

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
156_Иванов, Делян ПРЕДЕЛИ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ПРЕДВИДЕНО ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ОТВЛИЧАНЕ .pdf256,19 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка