DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2016. Новата идея в образованието. Том 1 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/849

Заглавие: ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ: ИНОВАЦИИ И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ В ОКРЪЖЕН И РАЙОНЕН СЪД – БУРГАС (2014 – 2016 г.)
Други Заглавия: OPEN EDUCATION: INNOVATION AND NEW OPPORTUNITIES IN DISTRICT AND REGIONAL COURT – BURGAS (2014 – 2016)
Автори: Иванова-Игнатова, Соня
Ключови Думи: съд
образование
иновации
court
education
innovation
Дата на Публикуване: 11-Сеп-2017
Резюме: Настоящия доклад разглежда възможностите за откриване на нови хоризонти в образованието, въз основа на прилагане на образователни иновации в съдебната система. В изследвания период, Окръжен и Районен съд – Бургас разработват пилотна образователна програма с участие на бургаски училища, организират студентски практики, дни на отворени врати. Предмет на изследването ще бъдат новите идеи в образованието, приложени от двете съдебни институции
Описание: The current report examines possibility of finding in the education, by applying educational innovations in the Judiciary. The time between 2014 – 2016, the district and regional court in Burgas were creating a pilot educational program, featuring schools from Burgas. They organize student practices, open door’s days. Subject of study will be the new ideas in the educational system, that implemented by two courts of law.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/849
ISBN: 978-619-7126-28-0
Показва се в Колекции:2016. Новата идея в образованието. Том 1

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
454_PDFsam_Sbornik-BFU-TOM1.pdf2,37 MBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка