DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2016. Новата идея в образованието. Том 2 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/865

Заглавие: ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ ПРИВИЛЕГИИТЕ И ОГРАНИЧЕНИЯТА – КОНСТИТУЦИОННИ АСПЕКТИ
Други Заглавия: EDUCATION BETWEEN THE PRIVILEGES AND LIMITATIONS (CONSTITUTIONAL ISSUES)
Автори: Делиев, Благой Тодоров
Ключови Думи: Право на образование
дискриминация
ограничения
Конституция
дискриминационен признак
Right to education
restrictions
Constitution
discrimination
grounds for discrimination
Issue Date: 14-Sep-2017
Резюме: Съотношението „образован-заслужил“ винаги е поставяло редица въпроси за съотношението на държавната власт и най-вече в чии ръце е най-справедливо „да попада“. Специфичното при образованието като основно (конституционно) право е комплексният му характер – създаване на училища, право и задължение на обучението до 16 години, насърчаване на даровитите учащи (ученици и студенти), подпомагане на учащите в затруднение, академична автономия на висшите училища, възможност за създаване на частни училища, свободен избор на училище, държавна регулация, независимо от форма, статут или степен и т.н. Проявленията търпят ограничения в различни посоки. Въпреки, че универсална рецепта за ефективната реализация на правото на образование няма, едно от условията е законодателството и практиката да гарантират нужната балансираност при упражняване на правата в образованието
Описание: In general, education is not meant to be earned. The right to education is a complex fundamental right set forth in the Constitution. It manifests itself in different ways - establishment of schools, education as a legal obligation, promotion of gifted students, free choice of school, government regulation etc. Manifestations suffer limitations in different directions. From here arises the need for balance. This is a condition for the effectiveness of education as a public value
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/865
ISBN: 978-619-7126-28-0
Appears in Collections:2016. Новата идея в образованието. Том 2

Files in This Item:

File Description SizeFormat
136_PDFsam_Final_Tom2.pdf481,65 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback