DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
2. Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2016. Новата идея в образованието. Том 2 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/878

Заглавие: ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА НА МИСЛОВНИТЕ КАРТИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ ХУМАНИТАРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ
Други Заглавия: APPLYING THE METHOD OF MIND MAP IN STUDENTS FROM THE HUMANITIES IN THE BSU
Автори: Алексиева, Мария
Ключови Думи: мисловни карти
учене
Mind maps
learning
научаване
представяне на информация
визуализация
картографиране на идеи
presentation of information
visualization
mapping of ideas
Issue Date: 14-Sep-2017
Резюме: Общоприетата нагласа и разбиране са, че всички сгради са резултат от творческото въображение на някой архитект и преди да бъдат построени имат разработен строителен план и умален макет, който ги визуализира. По-малко известен е фактът, че всички ние, като „архитекти“ на собствените си идеи, планове и действия, на решения и проекти, също можем да създадем визуално отражение на разбирането си за... Това може да стане с помощта на т.нар. мисловни карти. Добрата визуализация на учебното съдържание е предпоставка към по-добро и ефективно учене. Визуализацията чрез интелектуални карти помага на обучаемите да отделят същественото, да акцентират върху важни категории, класификации, характеристики, свързани с изучавани академични дисциплини. Мисловните карти или интелектуалните карти спомагат да се установи логическа връзка между понятия и закономерности, да се възприеме конкретно понятие като динамична структура. Публикацията има за цел да представи прилагането на метода на мисловните карти в хода на обучението на студенти от хуманитарни специалности в БСУ.
Описание: A well-known is the fact that all the buildings are the fruit of the creative imagination of someone architect and have a construction plan and a visual scale model before they are built. Less famous is the fact that we all, as "architects" of his own ideas, plans and actions, of decisions also can create visually reflection of our understanding of... This can be done by means of so-called. Mind maps. The publication aims to present application of the method of mental maps in the training of students who are trained in humanities in BFU
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/878
ISBN: 978-619-7126-28-0
Appears in Collections:2016. Новата идея в образованието. Том 2

Files in This Item:

File Description SizeFormat
234_PDFsam_Final_Tom2 БСУ.pdf630,27 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback