DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2016. Новата идея в образованието. Том 2 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/919

Заглавие: EНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕРТОРЕН ИЗТОЧНИК ЗА ИНДУКЦИОННО НАГРЯВАНЕ НА ФЛУИДИ
Други Заглавия: ENERGY EFFICIENCYOF SOURCE INVERTER FOR INDUCTION HEATING OF FLUIDS
Автори: Mарева, Даниела
Юдов, Димитър
Ключови Думи: Индукционно нагряване
PSPICE анализ
загубна мощност
резонансен инвертор
induction heating of fluids
power loss
resonance inverter
PSPICE analysis
Дата на Публикуване: 14-Сеп-2017
Резюме: Разгледана е схема на инвертор за нагряване на флуиди с комбинирана структура, подобряваща работата на инвертора, използващ преимуществата на инвертор по ток и напрежение. При доказана функционалност на изследваната схема в широк диапазон на изменение на изходната мощност с висок коефициент на полезно действие са разгледани загубите в изправителя и инвертора в номинален режим.
Описание: Consideredis a schematic of an inverter for heating fluids with combined structure that improves the inverter using the advantages of inverter current and voltage. When proven functionality of the studiedscheme in a wide range of variation of output power with high efficiency are discussed losses in the rectifier and inverter in nominal mode
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/919
ISBN: 978-619-7126-28-0
Показва се в Колекции:2016. Новата идея в образованието. Том 2

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
535_PDFsam_Final_Tom2 БСУ.pdf957,4 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка