DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
2. Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2014. СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ VIII „ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И РИСК В БИЗНЕС ПРОЕКТИТЕ” >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/936

Заглавие: КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ХОТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ: Е ЛИ ТЯ ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ?
Други Заглавия: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE HOTELS IN BULGARIA: IS IT AN INSTRUMENT FOR ONLINE MARKETING?
Автори: Анастасова, Лина
Ключови Думи: корпоративна социална отговорност
индикатори за социалноотговорно поведение
онлайн маркетинг на хотели
corporate social responsibility
indicators for socially responsible behavior
online „reporting
hotel web marketing
Issue Date: 15-Sep-2017
Резюме: Настоящата статия изследва състоянието на отразяването онлайн на дейностите свързани с корпоративната социална отговорност на хотелите в България и дали съществува връзка между онлайн „докладването” от страна на хотелите и оценката им от потребителите в резервационната система booking.com. Докладът съдържа резултати от контент-анализ на сайтовете на 130 хотела в България на основата на разширен от авторката модел от 5 индикатора (Holcomb, Upchurch & Okumus, 2007), както и изводи относно необходимост и възможности за по-добро използване на социално-отговорните действия на хотелите за нуждите на онлайн маркетинга
Описание: The paper explores the reporting of social responsible activities of the hotels in Bulgaria and examines if there is a relation between the online „reported” social responsibility and the consumer assessment of the hotels in the reservation system booking.com. A модел of 5 indicators for CSR „reporting” (Holcomb, Upchurch & Okumus, 2007) is extended and implemented for the purposes of the study which is based on content-analysis of 130 hotel websites. The paper contains conclusions about the state of the CSR online “reporting” of the Bulgarian hotels and suggestions about better usage of it for hotel online marketing
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/936
ISSN: 1313-8758
Appears in Collections:2014. СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ VIII „ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И РИСК В БИЗНЕС ПРОЕКТИТЕ”

Files in This Item:

File Description SizeFormat
117_PDFsam_SUPVIII-2014.pdf510,72 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback