DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2014. СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ VIII „ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И РИСК В БИЗНЕС ПРОЕКТИТЕ” >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/949

Заглавие: ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОДЕЛА НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА АДИЗЕС ВЪВ ФИНАНСОВАТА ДИАГНОСТИКА НА ПУБЛИЧНИ КОМПАНИИ
Други Заглавия: APPLICATION OF LIFE CYCLE MODEL OF ADIZES TO FINANCIAL DIAGNOSIS OF PUBLIC COMPANIES
Автори: Димитрова, Ралица
Ключови Думи: жизнен цикъл
финансова диагностика
публична компания
life cycle
financial diagnostic
public trade company
Дата на Публикуване: 15-Сеп-2017
Резюме: Теорията за жизнения цикъл на стопанските системи, заедно с методите на финансовия анализ дават възможност за диагностика на вътрешните проблеми на организациите.Настоящия доклад прави опит да приложи модела на жизнен цикъл на Адизес във финансовата диагностика на публични компании. Анализирана е теорията за жизнения цикъл с организационните системи. Представен е модел за диагностициране на „здравословното“ финансово състояние на публични компании. Диагностицирано е “здравословното” състояние на компаниите от индекса SOFIX и е определена фазата от жизнения цикъл, в който се намира всяка една от тях.
Описание: The theory of the life cycle of economic systems, along with the methods of financial analysis allow us to diagnose internal problems of organizations. This report attempts to apply a life cycle model of Adizes to financial diagnostics of public companies . Analyzed is the theory of life-cycle organizational systems. Presented is a model for the diagnosis of „healthy” financial condition of public companies. Diagnosed is a „ healthy „ state of the companies in the index SOFIX and defined is the phase of the life cycle of the companies.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/949
ISSN: 1313-8758
Показва се в Колекции:2014. СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ VIII „ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И РИСК В БИЗНЕС ПРОЕКТИТЕ”

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
231_PDFsam_SUPVIII-2014.pdf574,42 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка