DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2014. СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ VIII „ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И РИСК В БИЗНЕС ПРОЕКТИТЕ” >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/952

Заглавие: ПОЛИТИКАТА ЗА „ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” – ФАКТОР ЗА РАЗКРИВАНЕ НА „ЗЕЛЕНИ” РАБОТНИ МЕСТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”
Други Заглавия: THE “SMART GROWTH" POLICY – A FACTOR FOR CREATION OF "GREEN" JOBS IN THE REPUBLIC OF BULGARIA
Автори: Тодоров, Евгени
Ключови Думи: Regional policy
green jobs
Europe 2020
регионална политика
зелени работни места
Европа 2020
Дата на Публикуване: 15-Сеп-2017
Резюме: Стратегическото планиране в Република България обвързва националната политика с тази на европейската Общност. Един от основните приоритети на общността е постигането на „интелигентния растеж” насочен към образование, изследвания/иновации и създаването на цифрово общество. Целта на настоящия доклад е да проучи националната политика за „интелигентен растеж”, с акцент върху причините за интегрирането на зелени перспективи в бъдещата дейност на икономическите агенти. Представена е релацията „инвестиции в иновативни технологии, в изпълнение на приоритета – „интелигентен растеж”, като фактор при разкриването на „зелени” работни места”.
Описание: Strategic planning in the Republic of Bulgaria requires strong linkages between national policy and the one of the European Community. One of the main priorities of the community is to achieve „smart growth”, which focuses on education, research / innovation and the creation of a digital society. The purpose of this report is to examine the national policy for „smart growth”. It focuses on the reasons for integration of green perspectives in the future activities of economic agents. The relation between „investments in innovative technologies in implementation of priority „smart growth” as a factor in the creation of green jobs” is presented
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/952
ISSN: 1313-8758
Показва се в Колекции:2014. СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ VIII „ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И РИСК В БИЗНЕС ПРОЕКТИТЕ”

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
253_PDFsam_SUPVIII-2014.pdf373,68 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка