DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2014. СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ VIII „ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И РИСК В БИЗНЕС ПРОЕКТИТЕ” >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/953

Заглавие: КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ ЗА РАЗПОЗНАВАЕМОСТ НА БЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ НА МЕДУНАРОДНИЯ ПАЗАР
Други Заглавия: COMMUNICATION CHANNELS FOR RECOGNITION AND ATRACTIVNESS OF BULGARIAN TOURIST PRODUCT TO THE INTERNATIONAL MARKET
Автори: Караджова, Златина
Ключови Думи: комуникационни канали
туристически продукт
социални мрежи
интегрирани комуникации
communications channels
tourist product
social networking
integrated communications
Дата на Публикуване: 15-Сеп-2017
Резюме: Бъдещето на туристическия бизнес е невъзможно без открита комуникация, основните елементи, на която в новия дигитален свят следва да бъдат: блог; видео; социални мрежи; E-mail маркетинг. Съвременните туристи искат срещу парите си да получат най-качествените услуги и най-доброто обслужване. Внедряването в маркетинговия процес на качествена система за интегрирани комуникационни канали и управлението на отношенията с клиентите ще увеличи шансовете на българския туристически продукт на международния пазар.
Описание: The future of tourism is impossible without open communication, the main elements of which in the new digital world should be: blog, video, social networking; Email Marketing. Modern tourists want their money to get the most - quality services and the best service. Implementation in the marketing process of a quality system for integrated communication channels and management of customer relationships will increase the chances of Bulgarian tourist product in the international market
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/953
ISSN: 1313-8758
Показва се в Колекции:2014. СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ VIII „ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И РИСК В БИЗНЕС ПРОЕКТИТЕ”

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
260_PDFsam_SUPVIII-2014.pdf496,57 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка