DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2017 Брой 1 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/962

Заглавие: АЗЪТ В ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ТЕОРИЯ НА З. ФРОЙД – СЪДЪРЖАНИЕ И РЕЛАЦИИ
Други Заглавия: THE EGO IN THE PSYCHOANALYTIC THEORY OF Z. FREUD – CONTENT AND LINK
Автори: Балтаджиева, Йонка
Ключови Думи: Аз
То
Свърх Аз
Ego
Super Egо
Дата на Публикуване: 15-Яну-2018
Резюме: статията се разглеждат идеите на . ройд за Аз като психична инстанция на личността. Проследени са връзките и отноенията на Аз с другите две инстанции о и Свръх Аз, формулирани от . ройд. зведени са съдържателните характеристики на Аз.
Описание: The articles reviews the ideas of Z. Freud about the Ego as a psychical component of the personality and the relations of the Ego to the Id and the Super Ego as other personality’s components, formulated by Z. Freud. The article also focuses on the Ego’s conceptual characteristics.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/962
ISSN: ISSN 1313-9924
Показва се в Колекции:2017 Брой 1

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
38 45_PDFsam_SH-1-2017.pdf316,9 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка