DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2017 Брой 1 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/963

Заглавие: РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА САМОЕФИКАСНОСТТА
Други Заглавия: RISK BEHAVIOR IN THE LIGHT OF SELF-EFFICACY
Автори: Проданов, Михаил
Ключови Думи: рисково поведения
мотивация за употреба на алкохол
генерализирана самоефикасност.
risk behavior
motivation of alcohol consumption
generalized self-efficacy
Дата на Публикуване: 15-Яну-2018
Резюме: Представени са резултатите от сравнително изследване, което констатира значими различия във възприятията за самоефикасност на извадка от лица, осъдени на пробация за управление на автомобил в нетрезво състояние в сравнение с данните от случайна извадка. За целта е използвана скалата на R.Schwarzer и сътр. за „генерализираната самоефикасност”. Един от изводите е, че взаимодействието между „алкохолната мотивация” и ниската самоефикасност може да послужи като обяснение за рисковото поведение на осъдените в контекста на модела на I.Ajzen за „планираното поведение”. Резултатите от това изследване показват необходимостта от специализирана терапевтична помощ за лицата, осъдени на пробация за шофиране в нетрезво състояние
Описание: The results of a comparative study, which revealed significant differences in the perceptions of self-efficacy between a sample of persons sentenced to drink-driving probation and random sample data, are presented. The scale of R. Schwarzer et al. of „generalized self-efficacy” (GSES) is used for this purpose. One conclusion is that the interaction between „alcohol motivation” and low self-efficacy can serve as an explanation for the risk behaviors of convicted persons in the context of the „planned behavior” model of I. Ajzen. The results of this study point out the need for specialized therapeutic assistance for those sentenced to probation for driving drunk.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/963
ISSN: ISSN 1313-9924
Показва се в Колекции:2017 Брой 1

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
46 56_PDFsam_SH-1-2017.pdf400,4 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка