DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2017 Брой 1 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/964

Заглавие: ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ НА ХОЛИСТИЧНИ УМЕНИЯ И ПСИХОПРОФИЛАКТИКА НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ
Други Заглавия: INDIVIDUALIZATION, DEVELOPMENT OF CHOLESTIC SKILLS AND PSYCHOPROPHYLAKCY OF CHILD DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOL
Автори: Алексиева, Мария
Ключови Думи: индивидуализация
холистични умения
развитие
психично здраве
психично здраве
педагогически взаимодействия
Individualisation
Holistic Skills
Development
Psychoprophylaxis
Primary School
Pedagogical Interactions
Дата на Публикуване: 15-Яну-2018
Резюме: В публикацията се поставя акцент върху три важни аспекта от организацията и реализацията на педагогическите взаимодействия в началното училище: индивидуализация, формиране и развитие на холистични умения и психопрофилактика на детското развитие в начален етап на обучение. Индивидуализацията на педагогическите взаимодействия в началното училище се разглежда като процес, в който и към учителя, и към ученика се предявяват високи очаквания. Холистичнитe умения са свързани с цялостната реализация на личността в хода на нейното развитие. Психопрофилактиката е свързана с общата превенция за опазване на психичното здраве на децата.
Описание: The publication focuses on three important aspects of the organization and realization of pedagogical interactions in elementary school: individualization, formation and development of holistic skills and psychoprophylaxis of child development in the initial stage of training. The individualisation of pedagogical interactions in elementary school is seen as a process in which both the teacher and the student have high expectations. Holistic skills are related to the overall realization of the personality in the course of its development. Psychoprophylaxis is related to general prevention for the protection of children's mental health
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/964
ISSN: ISSN 1313-9924
Показва се в Колекции:2017 Брой 1

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
57 70_PDFsam_SH-1-2017.pdf349,59 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка