DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2017 Брой 1 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/965

Заглавие: EFFECTIVE CROSS-CULTURAL COMMUNICATORS IN THE CLASSRROOM
Други Заглавия: ЕФЕКТИВНА МЕЖДУКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ
Автори: Попова, Диана
Ключови Думи: culture
multiculturalism
cross-cultural communication
culturally diverse classrooms
global citizenship
култура
мултикултурализъм
междукултурна комуникация
културно разнообразие в класните стаи
глобално гражданство
Дата на Публикуване: 15-Яну-2018
Резюме: The purpose of this paper is to suggest some guidelines regarding cultural differences for teachers who work in culturally diverse classrooms. Since the key to effective cross-cultural communication is knowledge of cultural specificities, the paper draws attention to some of the major factors that may hinder understanding in a multicultural educational environment. Being aware of the potential problems of this type of communication, allows educationists to make informed and conscious efforts to overcome them.
Описание: Целта на тази статия е да предложи на учителите, които работят в мултикултурни класни стаи, някои насоки относно справянето с културното разнообразие. Тъй като ключът към ефективната междукултурна комуникация е познаването на културните особености, статията насочва вниманието към някои от основните фактори, които могат да възпрепятстват разбирането в мултикултурна образователна среда. Осъзнавайки потенциалните проблеми на този тип комуникация, учителите могат целенасочено да се заемат с преодоляването им.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/965
ISSN: ISSN 1313-9924
Показва се в Колекции:2017 Брой 1

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
71 77_PDFsam_SH-1-2017.pdf287,95 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка