DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Годишници на БСУ / BFU Yearbooks >
2020 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/983

Заглавие: ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛИТЕ ЗА ФИНАНСОВ РИСК И ТЕХНИТЕ ПАНДЕМИЧНИ СТРЕС СЦЕНАРИИ
Други Заглавия: IDENTIFICATION OF FINANCIAL RISK ENGINES AND THEIR PANDEMIC STRESS SCENARIOS
Автори: Койшибеков, Кайрат
Ключови Думи: индентифициране, двигатели на риска, надзорни приоритети, стрес-сценарии, пандемичен стрес-тест.
Issue Date: 2020
Издател: Бургаски свободен университет
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-2020.pdf
Серия/Отчет но.: том XLII;с.402-417
Резюме: Вниманието на автора е насочено към идентифицирането на двигателите на риска, пандемичните стрес-сценарии и редуцирането на въздействието COVID-19 върху финансовия сектор. Формулират се четири заплахи за риск от финансова нестабилност. За целта се разглеждат надзорните приоритети на Банковият надзор в Европейската централна банка. Обект на авторови коментари е карта на рисковете на единния надзорен механизъм. Отстоява се позицията, че фундаменталният двигател на риска се отнася до въздействието на COVID-19 върху целия спектър от общественото възпроизводство. Възприема се позицията на Каталин Боднар, Жулиен Льо Ру, Палома Лопес-Гарсия и Бела Шьорфи за големия макроикономически шок. В този аспект се анализират базов, неблагоприятен и пандемичен стрес-сценарии пред финансовата индустрия.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/983
ISSN: 1311-221X
Appears in Collections:2020

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback