Поддържани Формати от DSpace

Връщане в главна помощ

Политики за Поддържани Формати
Нива на Поддържани Формати
Какво да правите, ако Вашият Формат не е в списъка

 

Политики за Поддържани Формати нагоре

(Политики на Сайта за Поддържани Формати)

 

Нива на Поддържани Формати нагоре
Име Разширения MIME Тип Ниво на Поддръжка
Unknown application/octet-stream (Неизвестен)
Adobe PDF pdf application/pdf Известен
XML xml text/xml Известен
Text txt, asc text/plain Известен
HTML htm, html text/html Известен
CSS css text/css Известен
Microsoft Word doc application/msword Известен
Microsoft Word XML docx application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Известен
Microsoft Powerpoint ppt application/vnd.ms-powerpoint Известен
Microsoft Powerpoint XML pptx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation Известен
Microsoft Excel xls application/vnd.ms-excel Известен
Microsoft Excel XML xlsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Известен
MARC application/marc Известен
JPEG jpeg, jpg image/jpeg Известен
GIF gif image/gif Известен
image/png png image/png Известен
TIFF tiff, tif image/tiff Известен
AIFF aiff, aif, aifc audio/x-aiff Известен
audio/basic au, snd audio/basic Известен
WAV wav audio/x-wav Известен
MPEG mpeg, mpg, mpe video/mpeg Известен
RTF rtf text/richtext Известен
Microsoft Visio vsd application/vnd.visio Известен
FMP3 fm application/x-filemaker Известен
BMP bmp image/x-ms-bmp Известен
Photoshop psd, pdd application/x-photoshop Известен
Postscript ps, eps, ai application/postscript Известен
Video Quicktime mov, qt video/quicktime Известен
MPEG Audio mpa, abs, mpega audio/x-mpeg Известен
Microsoft Project mpp, mpx, mpd application/vnd.ms-project Известен
Mathematica ma application/mathematica Известен
LateX latex application/x-latex Известен
TeX tex application/x-tex Известен
TeX dvi dvi application/x-dvi Известен
SGML sgm, sgml application/sgml Известен
WordPerfect wpd application/wordperfect5.1 Известен
RealAudio ra, ram audio/x-pn-realaudio Известен
Photo CD pcd image/x-photo-cd Известен
OpenDocument Text odt application/vnd.oasis.opendocument.text Известен
OpenDocument Text Template ott application/vnd.oasis.opendocument.text-template Известен
OpenDocument HTML Template oth application/vnd.oasis.opendocument.text-web Известен
OpenDocument Master Document odm application/vnd.oasis.opendocument.text-master Известен
OpenDocument Drawing odg application/vnd.oasis.opendocument.graphics Известен
OpenDocument Drawing Template otg application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template Известен
OpenDocument Presentation odp application/vnd.oasis.opendocument.presentation Известен
OpenDocument Presentation Template otp application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template Известен
OpenDocument Spreadsheet ods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet Известен
OpenDocument Spreadsheet Template ots application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template Известен
OpenDocument Chart odc application/vnd.oasis.opendocument.chart Известен
OpenDocument Formula odf application/vnd.oasis.opendocument.formula Известен
OpenDocument Database odb application/vnd.oasis.opendocument.database Известен
OpenDocument Image odi application/vnd.oasis.opendocument.image Известен
OpenOffice.org extension oxt application/vnd.openofficeorg.extension Известен
Writer 6.0 documents sxw application/vnd.sun.xml.writer Известен
Writer 6.0 templates stw application/vnd.sun.xml.writer.template Известен
Calc 6.0 spreadsheets sxc application/vnd.sun.xml.calc Известен
Calc 6.0 templates stc application/vnd.sun.xml.calc.template Известен
Draw 6.0 documents sxd application/vnd.sun.xml.draw Известен
Draw 6.0 templates std application/vnd.sun.xml.draw.template Известен
Impress 6.0 presentations sxi application/vnd.sun.xml.impress Известен
Impress 6.0 templates sti application/vnd.sun.xml.impress.template Известен
Writer 6.0 global documents sxg application/vnd.sun.xml.writer.global Известен
Math 6.0 documents sxm application/vnd.sun.xml.math Известен
StarWriter 5.x documents sdw application/vnd.stardivision.writer Известен
StarWriter 5.x global documents sgl application/vnd.stardivision.writer-global Известен
StarCalc 5.x spreadsheets sdc application/vnd.stardivision.calc Известен
StarDraw 5.x documents sda application/vnd.stardivision.draw Известен
StarImpress 5.x presentations sdd application/vnd.stardivision.impress Известен
StarImpress Packed 5.x files sdp application/vnd.stardivision.impress-packed Известен
StarMath 5.x documents smf application/vnd.stardivision.math Известен
StarChart 5.x documents sds application/vnd.stardivision.chart Известен
StarMail 5.x mail files sdm application/vnd.stardivision.mail Известен
RDF XML rdf application/rdf+xml; charset=utf-8 Известен

 

Какво да правите, ако Вашият Формат не е в списъка нагоре

Моля свържете се с Вашия DSpace Администратор ако имате въпроси за определен формат.